Kontakt

Kontakt
Fundacja „Fly with Art”

ul. Garbarska 24
31-131 Kraków
Tel.: + 48 607 610 691

Zarząd Fundacji:
Anita Bialic - Prezes anita@galeriabb.com
Anna Gałuszka
prof. Kazimierz Pawlak