Kontakt

Kontakt
Fundacja „Fly with Art”

ul. Garbarska 24
31-131 Kraków
Tel.:+ 48 12 430 61 51

Zarząd Fundacji:
Prezes - Anita Bialic anita@galeriabb.com
Wiceprezes - Grażyna Brylewska grazynabrylewska@gmail.com


Rada Fundacji:
Malwina Antoniszczak info@malwinantonisz.com
Urszula Mathes Cieszewska b.cieszewska@gmail.com
Bogdan Kosak bogdan@ceramikakosak.pl
Kazimierz Pawlak kaz.pawlak@gmail.com