O Fundacji

O Fundacji
Fundacja pod nazwą „Fly with Art” została ustanowiona przez Anitę Bialic-Lewańską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A 1292/2011, sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Mazur-Kułakowską, w Krakowie, w dniu 14.03.2011.
czytaj statut

Zarząd Fundacji „Fly with Art”:
Prezes - Anita Bialic
Wiceprezes – Grażyna Brylewska

Rada Fundacji „Fly with Art”:
Malwina Antoniszczak
Urszula Mathes Cieszewska
Bogdan Kosak
Kazimierz Pawlak


Malwina Antoniszczak – projektant, kurator.

Dyplom na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2003. Studia w École nationale supérieure de création industrielle - Les Ateliers w Paryżu, 2005-2007. Prowadzi zajęcia z projektowania na Wydziale Wzornictwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest konsultantem 4-letniego programu edukacyjnego „Jan Karski – Niedokończona Misja” dla Muzeum Historii Polski. Prowadzi w Krakowie studio projektowe Polka. Specjalizuje się w projektowaniu scenografii wystaw. www.malwinantonisz.com


Anita Bialic – inżynier, dziennikarz, prowadzi galerię sztuki w Krakowie i we Wrocławiu

Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie, 1981. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz (m.in. „Rzeczpospolita”, „Przegląd Tygodniowy”, „Przekrój”, „Student”, „Zycie Literackie”, „Czas Krakowski”, „The Warsaw Voice”, „Dziennik Polski”). W 1993 roku stypendystka Fundacji Marshalla w USA. Od 1987 r. lat prowadzi Galerię BB w Krakowie, od 2004 r. także we Wrocławiu. Zrealizowała ponad 138 wystaw w kraju i zagranicą – była kuratorem większości z nich. www.galeriabb.com


Grażyna Brylewska – artysta, pedagog.

Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby PWSSP ( obecnie Uniwersytet Artystyczny ) w Poznaniu, 1973 r.
Udział w ponad 250 wystawach, w tym w kilkunastu indywidualnych, w kraju i zagranicą. Kurator kilkunastu wystaw w kraju i zagranicą - na stałe współpracuje z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie .
Obecnie profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na Wydziale Sztuki. Wykłada również w Krakowskich Szkołach Artystycznych.


Urszula Mathes-Cieszewska – dziennikarz.

Dyplom na Wydziale Zarządzanie Akademii Ekonomicznej, 1972. Stypendium na Uniwersytecie Harvarda, 1994/1995. Studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Katowicach we współpracy z University of Bristol i Ecole Nationale des Ponds et Chaussees w Paryżu, 1997 – 1999.
W latach 1989 – 2008 dziennikarz „Rzeczpospolitej” - prowadziła oddział na Śląsku. Specjalizowała się w problematyce społeczno-gospodarczej. Laureatka Nagrody im. Władysława Grabskiego, przyznawanej przez  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, 2000 Obecnie  freelancer, publikuje m.in. w dzienniku „Gazeta Prawna”. Prowadzi firmę Public B2Media.


Bogdan Kosak – ceramik, projektant.

Absolwent Średniego Studium Ceramicznego w Katowicach, 1987.
Zajmuje się projektowaniem porcelany użytkowej i rzeźbą ceramiczną. Od 1995 roku prowadzi własną MODELARNIĘ CERAMICZNĄ w Katowicach, od 2011 w Cieszynie. W latach 1995-2006 kierował modelarnią w Fabryce Porcelana Śląska sp. z .o.o. w Katowicach; w latach 2006 – 2008 był specjalistą do spraw technologii w tej fabryce. Udział w 11 wystawach indywidualnych i w około 40 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. www.ceramikakosak.pl


Kazimierz Pawlak – artysta i pedagog.

Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu, 1982. Od 1982 r. pracownik dydaktyczny tej uczelni, od 1998 r. profesor. Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła, 1996-2002. Obecnie prowadzi Pracownię Projektowania Szkła Użytkowego.  Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w Czechach, 1988. Stypendium twórcze w Creative Glass Center of America w Millville, New Jersey, 1994.  Udział w ok. 170 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą oraz w 11 wystawach indywidualnych.
www.pawlakglass.pl ; www.galeriabb.com/pawlak