O Fundacji

O Fundacji
Fundacja pod nazwą „Fly with Art” została ustanowiona przez Anitę Bialic-Lewańską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A 1292/2011, sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Mazur-Kułakowską, w Krakowie, w dniu 14.03.2011.
czytaj statut

Zarząd Fundacji „Fly with Art”:
Anita Bialic - Prezes
Anna Gałuszka
prof. Kazimierz Pawlak
 

Anita Bialic – kurator, manager kultury, współorganizator Europejskiego Festiwalu Szkła „Play with Glass”, członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Szkło i Ceramika”. Dyplom na Wydziale Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Hutniczej w Krakowie, 1981, 
Pracowała jako dziennikarz, m.in.: „Rzeczpospolita”, „Przegląd Tygodniowy”, „Przekrój”, „Student”, „Życie Literackie”, „Czas Krakowski”, „The Warsaw Voice”, „Dziennik Polski”. W 1993 roku stypendystka Fundacji Marshalla w USA. Od 1997 roku prowadzi Galerię BB w Krakowie; od 2004 roku także we Wrocławiu. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, pisze i redaguje teksty związane z designem i sztuką obiektu. 

Anna Gałuszka - artysta, animator kultury, działacz społeczny. Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu, 1999. 
Od 2012 roku aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez Fundację Fly with Art realizowanych w ramach Europejskiego Festiwalu Szkła "Play with Glass", m.in. prowadziła warsztaty szklarskie w Zakładzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w
Sadowicach, Stowarzyszeniu Ocalić Szansę – SOS we Wrocławiu, w świetlicach środowiskowych i wiejskich na Dolnym Śląsku. Koordynowała projekt Szklany Autobus dla dzieci niepełnosprawnych i seniorów. Od 2015 roku prowadzi Galerię Tętno we Wrocławiu.

Kazimierz Pawlak
 artysta i pedagog, dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. 
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, 1977. Dyplom w  zakresie projektowania szkła w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu, 1982. Od 1982 roku pracownik dydaktyczny tej uczelni, obecnie profesor. Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła w latach 1996–2002 oraz od 2016 roku. Udział w około 8 wystawach indywidualnych w Polsce, Niemczech, Czechach i Francji oraz w około 180 wystawach zbiorowych – Polska, Czechy, Węgry, Niemcy, Rosja, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja, Finlandia, Ukraina, Bułgaria, USA, Japonia, Chiny, Norwegia, Litwa, Łotwa, Maroko. Udział w ok. 30 międzynarodowych sympozjach i konferencjach.Brązowy medal na wystawie „Kristallnacht Competition”, Filadelfia, PA, USA, 1992. Nagroda Kyoheiego Fujity na Międzynarodowej Wystawie Szkła w Kanazawie, Japonia, 2001. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w czeskich hutach szkła, 1988. Stypendium twórcze w Creative Glass Center of America, Millville, NJ, USA, 1994. Od 2019 roku Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręg Wrocław.